Przyczyna nietrzymania moczu po porodzie

Związane jest z rozciągnięciem struktur podtrzymujących i więzadeł zawieszających od góry jak i podpierających od boku. Nie jest to precyzyjne anatomiczne określenie, ale uzmysławia laikowi system zawieszenia narządu rodnego. Rozciągnięcie i utrata funkcji aparatu zamykającego system trzymania moczu jest następstwem znacznego zwiększenia ciężaru macicy z dzieckiem i porodu, a właściwie uszkodzenia miękkich tkanek kanału rodnego w czasie trakcji, tj rodzenia się dziecka.

Niebagatelne znaczenie ma wielkość dziecka, mechanizm porodu, prowadzenie porodu przez położną, nacięcie krocza lub samoistne pęknięcie, co się zdarza. Zwłaszcza teraz, kiedy preferowane są porody bez nacięcia, a ciężar urodzeniowy dzieci jest znacznie większy niż wcześniej, a także jakość tkanki łącznej.Utrzymywanie się nietrzymania moczu w przeważającej większości przypadków jest przemijające.

Cechą charakterystyczną jest tzw. zespół luźnej pochwy, tj czasowa utrata sprężystości i powiększenie rozmiarów pochwy.

Utrzymujący się ten stan ponad kilka tygodni (2-4) jest wskazaniem do konsultacji lekarskiej. Odwleczenie w czasie reakcji przedłuża dyskomfort i złe samopoczucie związane z niekontrolowaną utratą moczu.

Należy podkreślić, że poród cięciem cesarskim nie zawsze chroni przed wystąpieniem w/w zjawiska.

Istnieją proste sposoby, które można samemu zastosować, aby skrócić do minimum czas dyskomfortu.