Leczenie choroby podstawowej zależne jest od miejsca i typu nowotworu, w tym nowotwory piersi. Stosuje się leczenie operacyjne, radioterapię, chemioterapię w tym hormonoterapie, leczenie neoadiuwantowe i kombinację tych metod.

Największy wpływ ma typ operacji i uszkodzenie struktur podtrzymujących pęcherz i cewkę moczową oraz kluczowe! ich elastyczność i ruchomość.

Podobnie bardzo ważne jest postępowanie w trakcie i po leczeniu metodami radioterapii. Tu problemem jest zwłaszcza zwłóknienie, dające sztywność tkanek.

Miejscowe stosowanie estrogenów, w obszarze sromu i pochwy nie zawsze jest wskazane. Dotyczy to zwłaszcza leczenia nowotworów hormonozależnych. Choć tu zdania są podzielone i można w literaturze znaleźć argumenty popierające jak i przeciwne.

Do dyspozycji zostaje zarówno cała gama postępowań rehabilitacyjnych jak i stosowanie farmaceutyków bez hormonów.

W dużym procencie uzyskuje się bardzo dobry efekt, satysfakcjonujący pacjentki.

Nietrzymanie moczu to choroba społeczna - nierzadko schorzenie eliminuje pacjentki z życia społecznego, a często i rodzinnego.