Nietrzymanie moczu w przebiegu chorób neurologicznych.

Pęcherz moczowy ma za zadanie gromadzenie i usuwanie moczu – jego aktywność jest regulowana przez centralny i obwodowy układ nerwowy. Niestety, w wyniku wielu chorób neurologicznych funkcjonowanie dolnego odcinka dróg moczowych może zostać zakłócone. W rezultacie chorzy mogą doświadczać problemów z opróżnianiem pęcherza lub utrzymywaniem w nim moczu.

Nieprawidłowa czynność dolnego odcinka dróg moczowych na skutek schorzeń neurologicznych może mieć poważne następstwa. Jednym z nich jest niewydolność nerek wynikająca z zalegania moczu w pęcherzu moczowym i cofania się moczu poprzez moczowody do nerek.

Objawy zaburzeń w funkcjonowaniu pęcherza moczowego ( utrzymanie i opróżnianie z moczu) związane ze schorzeniami neurologicznymi mogą pojawić się na skutek:

 • Uszkodzenia mózgu
 • Rdzenia kręgowego lub obwodowego układu nerwowego.

U dzieci zaburzenia czynności pęcherza moczowego są często wynikiem wad wrodzonych, np. porażenie dziecięce z powodu rozszczepu kręgosłupa lub agenezji (niedorozwoju) kości krzyżowej.

Podkreśla się, że w przypadku uszkodzenia układu nerwowego należy rozróżnić schorzenia, które powodują trwałe uszkodzenia:

 • Udar mózgu,
 • Uraz rdzenia kręgowego,
 • Zwyrodnienie kręgosłupa,
 • Zwyrodnienia stawów krzyżowo-biodrowych
 • od tych, które stopniowo niszczą układ nerwowy poprzez procesy zapalne lub zwyrodnieniowe:

  • Demencja,

  • Choroba Parkinsona,

  • Stwardnienie rozsiane,

  • Neuropatie obwodowe.

To wszystko doprowadza do zaburzeń regulacji w zakresie trzymania moczu tj. albo nadmiernego skurczu mięśnia wypieracza pęcherza moczowego ( skutkującego natychmiastowym oddaniem moczu w sposób niekontrolowany) albo braku obkurczenia zwieracza cewki moczowej (mimowolny wyciek moczu). Pomocy może udzielić tylko bardzo doświadczony lekarz. Pomoc doraźna możliwa poprzez zastosowanie tamponu podpierającego. W dużym procencie uzyskuje się bardzo dobry efekt satysfakcjonujący pacjentki.

Nietrzymanie moczu to choroba powszechna - nierzadko schorzenie eliminuje pacjentki z życia społecznego.